RU

Past events

21–23 october 2022, Saint-Petersburg
24 september 2022, Saint-Petersburg + online
09–10 september 2022, Saint-Petersburg
25 june 2022, Saint-Petersburg + online
20 may 2022, Saint-Petersburg + online
23 april 2022, Saint-Petersburg + online
26 march 2022, Saint-Petersburg + online

Facial rejuvenation surgery, rhinoplasty, body contouring

Омолаживающая хирургия лица 25-26.03.2022
  • Irina Khrustaleva
  • Artur Rybakin
  • Alexey Borovikov
  • Vitaliy Gorban
  • Alexandr Drevetsky
  • Anton Zakharov
  • Andrey Ischenko
  • Yury Przedeckii
  • Kirill Pshenisnov
  • Georgy Saruhanov
25 march 2022, Saint-Petersburg + online
19 february 2022, Saint-Petersburg + online
05 february 2022, Saint-Petersburg + online
03 february 2022, Saint-Petersburg + online
04 december 2021, Saint-Petersburg + online
20–21 november 2021, Saint-Petersburg + online
22–23 october 2021, Saint-Petersburg
16 october 2021, Saint-Petersburg + online
24 september 2021, online
04–05 september 2021, Saint-Petersburg
12 june 2021, Saint-Petersburg + online
15 may 2021, Saint-Petersburg + online
10–11 april 2021, Moscow + online